Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opieramy naszą metodykę badania, na wymogach organizacji zawodowych biegłych rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Jakość świadczonych usług zapewniają nasi wysoko wykwalifikowani biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych.

Audyt środków unijnych

Celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na ocenę przez audytora, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami, dotyczącymi realizacji projektu i uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane oraz wydanie opinii audytora w tym zakresie.

Inne prace audytorskie

Nasi audytorzy posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie wyrażania opinii o prawidłowości oraz zgodności planu połączenia lub przekształcenia spółek z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.


Inne usługi poświadczające obejmują:

  • Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
  • Przeprowadzenie uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowej
  • Badanie planu przekształcenia
  • Badanie planu połączenia / podziału

 
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.